page_top_img

ପ୍ରକଳ୍ପ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମଇଦା ମିଲ୍ ଏବଂ ଗହମ ଫୁଲ ଗୋଦାମ ପ୍ରକଳ୍ପ |

Australian flour mill and wheatflour warehouse project (1)

Australian flour mill and wheatflour warehouse project (2)

Australian flour mill and wheatflour warehouse project (3)


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -18-2022 |